Categories
Nieskategoryzowane

Wprowadzenie do Authentic Jazz / Charlestona Solo

Chcesz nauczyć się charlestona i innych kroków jazzowych? Nie masz nikogo do pary a nogi rwą się do tańca? Mamy idealne warsztaty dla Ciebie 🙂

FB_18_pazdziernika
W sobotę 22 sierpnia zapraszamy wszystkich obecnych i przyszłych miłośników Authentic Jazz i Charlestona Solo na warsztaty! Podczas 3-godzinnych zajęć będziecie mieli szansę poznać nowe kroki, lepiej poznać możliwości swojego ciała i wzbogacić się o dodatkowe umiejętności interpretowania muzyki. Zajęcia te są wprowadzeniem do zajęć Charlestona Solo, które ruszają od 9go września w naszej szkole.

 

O nauczycielach

Michał Kwiatkowski

Jako tancerz wykazuje się ogromną dbałością o szczegóły, tak aby jego ruch w pełni oddawał charakter muzyki.
Stara się by w jego wykonaniu taniec był przyjemny zarówno dla niego, jak i dla widza. Do tej pory, poza Lindy Hop’em, zajmował się takimi technikami tanecznymi jak Rock and Roll, West Coast Swing i Boogie Woogie. Od 2010 roku aktywnie uczestniczy w międzynarodowych warsztatach, podczas których czerpie wiedzę o tańcu i metodyce jego nauczania od najlepszych instruktorów na świecie.
Michał jako nauczyciel, stara się rozwijać w każdym jego własny potencjał i styl. Najważniejsze dla niego jest zrozumienie ruchu, co często wiąże się z rozłożeniem poszczególnych figur na elementy pierwsze. Jednocześnie wychodzi z założenia, że taniec ma być wygodny i dawać radość, a zdobyte na zajęciach umiejętności mają pozwalać na swobodną i przyjemną zabawę podczas klimatycznych potańcówek.

Koszt

Grupa otwarta: 50 pln
W cenie biletu wejściówka na wieczorną potańcówkę na barce Sen Nocy Letniej

Harmonogram zajęć

22 sierpnia 2015
10:00 – 13:00 Sala widowiskowa Ośrodka Kultury Ochoty, ul. Radomska 13/21

Miejsce

Sala widowiskowa Ośrodka Kultury Ochoty, ul. Radomska 13/21 (Ochota)

Rejestracja

Zakończone.

Regulamin

REGULAMIN WARSZTATÓW
Warsztaty Authentic Jazz

 1. Warsztaty taneczne (zwane dalej „Warsztatami”) będą prowadzone pod nazwą „Warsztaty Authentic Jazz”.
 2. Organizatorami Warsztatów jest Szkoła Tańca ShimSham.pl (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Warsztaty odbywają się w dniu 22.08.2015 r.
 4. Udział w Warsztatach może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
 5. Warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach jest rejestracja za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.shimsham.pl oraz dokonanie wpłaty na konto Organizatora.
 6. Wpłaty dokonuje się na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w potwierdzeniu rejestracji. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie jego rejestracja przepada.
 7. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Warsztatach wpłacona kwota nie zostanie zwrócona.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
 9. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Warsztatach osób, które, zakłócają przebieg zajęć, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie warsztatów w trakcie ich trwania.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
 12. Uczestnik Warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.
 13. Zgłoszenie udziału w Warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883.