Categories
Nieskategoryzowane

Warsztaty Intermediate Aerials

Zapraszamy serdecznie wszystkich doświadczonych tancerzy, którzy chcą spróbować sił w średniozaawansowanych figurach akrobatycznych.
12071532_858154210965737_89018873_n
Zajęcia poprowadzą dla was wspaniali Martyna i Michał Wacławik
Sami o sobie piszą tak:
Tańcem zajmujemy się od 2007 roku. Nasze pierwsze taneczne kroki stawialiśmy w Rock And Roll-u, a dzięki ukończeniu przez nas AWF-u Katowice zyskaliśmy umiejętności i wiedzę która umożliwiła nam dość szybkie opanowanie figur akrobatycznych. Jednak dziś znacznie bliższy naszemu sercu jest Lindy Hop w którym można powiedzieć zakochaliśmy się od pierwszego wejrzenia. Obecnie oprócz prowadzenia zajęć i rozwijania sceny Lindyhopowej w naszym rodzimym Zawierciu, zajmujemy się organizacją warsztatów, szkoleń oraz obozów tanecznych. Sami również nie osiadamy na laurach stale szkolimy się ucząc od najlepszych instruktorów w Polsce oraz wyjeżdżając na międzynarodowe festiwale Lindy Hop.
 

Koszt

50 pln za 4 godziny zajęć
Dane do przelewu uczestnicy otrzymują po potwierdzeniu rejestracji przez Organizatora.

Harmonogram zajęć

19 marca
11:00 – 13:00 Zajęcia
20 marca
11:00 – 13:00 Zajęcia

Miejsce

Zajęcia: Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8. Sala Fitness (wejście od strony ulicy a nie od strony parkingu)
Impreza sobotnia: Coco Art https://www.facebook.com/events/226064341063659/

Rejestracja

Tylko pary, na zajęciach nie obowiązuje rotacja partnerów. Minimalny poziom: średniozaawansowany (rok doświadczenia w lindy hop lub więcej)
Rejestracja już zamknięta.

 

Regulamin

REGULAMIN WARSZTATÓW
Warsztaty Aerials Intermediate

 1. Warsztaty taneczne (zwane dalej „Warsztatami”) będą prowadzone pod nazwą „Aerials Intermediate”.
 2. Organizatorami Warsztatów jest Szkoła Tańca ShimSham.pl (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Warsztaty odbywają się w dniu 19 i 20 marca 2016r.
 4. Udział w Warsztatach może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
 5. Warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach jest rejestracja za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.shimsham.pl oraz dokonanie wpłaty na konto Organizatora.
 6. Wpłaty dokonuje się na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w potwierdzeniu rejestracji. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie jego rejestracja przepada.
 7. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Warsztatach wpłacona kwota nie zostanie zwrócona.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
 9. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Warsztatach osób, które, zakłócają przebieg zajęć, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie warsztatów w trakcie ich trwania.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
 12. Uczestnik Warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.
 13. Zgłoszenie udziału w Warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883.