Categories
Nieskategoryzowane

Pimp up your Lindy with Ira Ishchuk 4 – 5 lutego

Podkręć swoje lindy z Irą!
Ira Ishchuk
Na początku lutego Warszawę odwiedzi Ira Ishchuk, która podzieli się z nami swoim podejściem do Lindy Hopa, improwizacji i muzykalności 🙂
Ira Ischchuk zaczeła tańczyć Lindy hop w 2006 roku i stwierdziła, iż jest to najlepszy sposób, w jaki może wyrazić siebie. Jako followerka odkrywa największą radość w interpretacji i improwizacji. Preferuje tańczenie z i dla partnera niż dla widzów. Jej mottem jest „słuchaj muzyki, swojego partnera i swego ciała”.
Planujemy dwa bloki zajęć:
– stylizacje dla tańczących powyżej roku followerek z Irą
– Lindy Hop w parach dla tańczących co najmniej 1,5 roku (czyli tych, którzy znają i tańczą swingout) z Irą i Michałem Kwiatkowskim

Koszt

– 120 PLN za jeden blok (stylizacje lub lindy hop w parach)
– 200 PLN za dwa bloki
Dane do przelewu uczestnicy otrzymują po potwierdzeniu rejestracji przez Organizatora.
Pary są przyjmowane w pierwszej kolejności natomiast osoby rejestrujące się w pojedynkę na zajęcia w parach muszą czekać aż zarejestruje się osoba, którą może być jej partnerem/partnerką (dbamy o parytet). Dlatego osoby rejestrujące się samodzielnie otrzymają dodatkowy mail z informacją czy już są przyjęte i na jakie konto mają dokonywać płatności.

Harmonogram zajęć

4 lutego
11:00 – 13:00 zajęcia w parach
14:30 – 16:30 zajęcia dla followerek
21:00 potańcówka – więcej informacji wkrótce
5 lutego
11:00 – 13:00 zajęcia w parach
14:30 – 16:30 zajęcia dla followerek

Miejsce

SP 32, Lewartowskiego 2, Sala Gimnastyczna

Rejestracja

Zamknięta

 

Regulamin

REGULAMIN WARSZTATÓW
Warsztaty Wprowadzające z Lindy Hop

 1. Warsztaty taneczne (zwane dalej „Warsztatami”) będą prowadzone pod nazwą „Pimp up your Lindy with Ira Ishchuk”.
 2. Organizatorami Warsztatów jest Szkoła Tańca ShimSham.pl (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Warsztaty odbywają się w dniu 4 i 5 lutego 2017r.
 4. Udział w Warsztatach może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
 5. Warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach jest rejestracja za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.shimsham.pl oraz dokonanie wpłaty na konto Organizatora.
 6. Wpłaty dokonuje się na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w potwierdzeniu rejestracji. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie jego rejestracja przepada.
 7. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Warsztatach wpłacona kwota nie zostanie zwrócona.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
 9. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Warsztatach osób, które, zakłócają przebieg zajęć, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie warsztatów w trakcie ich trwania.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
 12. Uczestnik Warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.
 13. Zgłoszenie udziału w Warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883.
 14. w trakcie zajęć prowadzonę będą częste zmiany partnerów jako część metodyki nauczania.