Categories
Nieskategoryzowane

Zajęcia wprowadzające z Lindy Hopa

Chcesz liznąć tańca retro jakim jest Lindy Hop? Masz ku temu okazję już 24go stycznia!

Zajęcia wprowadzające do Lindy HopShimSham – warszawski swing zaprasza Was do udziału w intensywnych weekendowych warsztatach z zakresu najstarszych tańców swingowych – Charleston, Jitterbug, Lindy hop. W planie jest 5h zajęć rozłożonych na 2 dni. To jak taniec w pigułce.Zajęcia skierowane są głównie do osób, które wcześniej nie uczyły się żadnego z wymienionych tańców lub pragną powtórzyć podstawy, by poczuć się pewniej na parkiecie.Pierwszeństwo w przyjmowaniu zgłoszeń mają pary. Informujemy, że osoby zgłaszające się solo będą przyjęte tylko pod warunkiem zachowania odpowiednich proporcji w grupie.

Koszt

Grupa otwarta: 50 pln

Harmonogram zajęć

24 stycznia 2015 11:00 – 14:00
25 stycznia 2015 11:00 – 13:00

Miejsce

Ośrodek Kultury Ochoty,
ul. Grójecka 75

Rejestracja

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Regulamin Warsztatów

Warsztaty Wprowadzające z Lindy Hop

 1. Warsztaty taneczne (zwane dalej „Warsztatami”) będą prowadzone pod nazwą „Warsztaty Wprowadzające z Lindy Hop”.
 2. Organizatorami Warsztatów jest Szkoła Tańca ShimSham.pl (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Warsztaty zostaną przeprowadzone w Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
 4. Warsztaty odbywają się w dniu 24.01.2015 r.
 5. Udział w Warsztatach może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
 6. Warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach jest rejestracja za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.shimsham.pl oraz dokonanie wpłaty na konto Organizatora.
 7. Wpłaty dokonuje się na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w potwierdzeniu rejestracji. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie jego rejestracja przepada.
 8. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Warsztatach wpłacona kwota nie zostanie zwrócona.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
 10. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Warsztatach osób, które, zakłócają przebieg zajęć, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie warsztatów w trakcie ich trwania.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
 13. Uczestnik Warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.
 14. Zgłoszenie udziału w Warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883.