Categories
Nieskategoryzowane

Warsztaty Tranky Doo

Tranky Doo jest drugą po Shim Shamie najbardziej popularną choreografią tańczoną na swingowych parkietach. Kiedy z głośników rozbrzmiewa „Dipsy Doodle” tancerze zbierają się na środku, by odtańczyć ten solowy układ, który jest zbiorem najbardziej charaterystycznych dla Authentic Jazzu ruchów.
Warsztaty odbędą się w sobotę i niedzielę, a w sobotni wieczór zapraszamy na potańcówkę!
Minimalny poziom: znajomość choreografii Shim Sham lub podstaw tańców swingowych.
Jak wygląda Tranky Doo?

Harmonogram

2 września
10:00 – 13:00 zajęcia
21:00 Retro Potańcówka w Monta Bistro & Bar
3 wrzesnia
11:00 – 13:00 zajęcia

Miejsce

Wkrótce ogłosimy

Potańcówka

Wieczorna potańcówka odbędzie się w Monta Bistro & Bar na ul. Zaruskiego 12.
Wejście: Dla uczestników warsztatów wstęp wolny

Cennik

Cena: 100 pln
Cena zawiera wszystkie atrakcje: warsztaty taneczne i wejście na potańcówkę. Liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja

Rejestracja zamknięta.

Regulamin

 1. Warsztaty taneczne (zwane dalej „Warsztatami”) będą prowadzone pod nazwą „Warsztaty Tranky Doo”.
 2. Organizatorami Warsztatów jest Szkoła Tańca ShimSham.pl (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Warsztaty odbywają się w dniu 02.09.2017r.
 4. Udział w Warsztatach może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
 5. Warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach jest rejestracja za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.shimsham.pl oraz dokonanie wpłaty na konto Organizatora.
 6. Wpłaty dokonuje się na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w potwierdzeniu rejestracji. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie jego rejestracja przepada.
 7. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Warsztatach na 7 dni przed warsztatami to wpłacona kwota nie zostanie zwrócona.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
 9. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Warsztatach osób, które, zakłócają przebieg zajęć, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie warsztatów w trakcie ich trwania.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
 12. Uczestnik Warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.
 13. Zgłoszenie udziału w Warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku!