Categories
Nieskategoryzowane

Warsztaty steal dance 24 – 25 marca

Nawet podkradanie partnerów w tańcu należy robić ze stylem.
tumblr_mv8vydM7cq1sr1ki0o1_1280
„Podkradanie” partnera czy partnerki to często widziane na parkiecie urozmaicenie potańcówek. Przynosi ogromną frajdę zarówno tancerzom, jak i obserwatorom. Steal dance często widujemy zarówno w jamach i pokazach, jak i na parkiecie socjalnym. Podczas warsztatów poznasz sposoby wykradania partnera drugiej osobie bez przerywania płynności tańca.
Zajęcia będą idealne dla kursantów z poziomu początkującego (LH1), ale zapraszamy też wszystkich tych, którzy tańczą dłużej, a nie mieli okazji nauczyć się podkradania partnerów.
Warsztaty poprowadzą Aleksandra Szatkowska i Szymon V. Gołębiewski.

Koszt

Grupa początkująca: 100 pln za 5 godzin zajęć + wejściówka na wieczorną potańcówkę
Dane do przelewu uczestnicy otrzymują po potwierdzeniu rejestracji przez Organizatora.
Pary są przyjmowane w pierwszej kolejności natomiast osoby rejestrujące się w pojedynkę muszą czekać aż zarejestruje się osoba, którą może być jej partnerem/partnerką (dbamy o parytet). Dlatego osoby rejestrujące się samodzielnie otrzymają dodatkowy mail z informacją czy już są przyjęte i na jakie konto mają dokonywać płatności.

Harmonogram zajęć

24 marca
10:00 – 13:00 Zajęcia
21:00 Potańcówka
25 marca
11:00 – 13:00 Zajęcia

Miejsce

Miejsce zajęć: Potwierdzimy najpóźniej na tydzień przed zajęciami oraz powiadomimy was mailowo. Zajęcia będą w okolicach ulicy Stawki.
Miejsce potańcówki: Monta Bar & Bistro, ul. Zaruskiego 12


Rejestracja

Rejestracja zamknięta.

 

Regulamin

REGULAMIN WARSZTATÓW
Warsztaty Wprowadzające z Lindy Hop

 1. Warsztaty taneczne (zwane dalej „Warsztatami”) będą prowadzone pod nazwą „Warsztaty steal dance”.
 2. Organizatorami Warsztatów jest Szkoła Tańca ShimSham.pl (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Warsztaty odbywają się w dniu 24 i 25 marca 2018r.
 4. Udział w Warsztatach może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
 5. Warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach jest rejestracja za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.shimsham.pl oraz dokonanie wpłaty na konto Organizatora.
 6. Wpłaty dokonuje się na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w potwierdzeniu rejestracji. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie jego rejestracja przepada.
 7. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Warsztatach wpłacona kwota nie zostanie zwrócona.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
 9. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Warsztatach osób, które, zakłócają przebieg zajęć, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie warsztatów w trakcie ich trwania.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
 12. Uczestnik Warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.
 13. Zgłoszenie udziału w Warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883.
 14. w trakcie zajęć prowadzonę będą częste zmiany partnerów jako część metodyki nauczania.