Categories
Nieskategoryzowane

Warszawa Jest Trendy warsztaty lindy hop

Nigdy nie jest za późno aby nauczyć się tańczyć. A szczególnie gdy chodzi o taniec w parze.
WJT - baner ogólny
W ramach akcji Warszawa Jest Trendy szkoła tańców swingowych Shim Sham zaprasza Was do udziału w intensywnych weekendowych warsztatach z zakresu najstarszych tańców swingowych – Charleston, Jitterbug, Lindy hop. W planie jest 5 godzin zajęć rozłożonych na 2 dni. To jak taniec w pigułce. Zajęcia skierowane są głównie do osób, które wcześniej nie uczyły się żadnego z wymienionych tańców lub pragną powtórzyć podstawy, by poczuć się pewniej na parkiecie. Pierwszeństwo w przyjmowaniu zgłoszeń mają pary. Informujemy, że osoby zgłaszające się solo będą przyjęte tylko pod warunkiem zachowania odpowiednich proporcji w grupie.
5 – 6 września organizujemy warsztaty wprowadzające do Lindy Hop aby wszyscy zainteresowani mogli dołączyć do jednej z regularnych grup, które ruszają we wrześniu (więcej na stronie z grafikiem ).
Zajęcia są dla osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę z tańcami swingowymi oraz dla tych, którzy chcieliby przypomnieć sobie podstawy.

Koszt

40 pln za 5 godzin zajęć
Posiadacze Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka 10 pln
Dane do przelewu uczestnicy otrzymują po potwierdzeniu rejestracji przez Organizatora. Przy wejściu na salę trzeba okazać swoją Kartę Warszawiaka lub Kartę Młodego Warszawiaka.

Harmonogram zajęć

5 września
10:00 – 13:00 Zajęcia
6 września
11:00 – 13:00 Zajęcia

Miejsce

Sala widowiskowa Ośrodka Kultury Ochoty, ul. Radomska 13/21

Rejestracja

Miejsca się już skończyły 🙁
ALE
mamy jeszcze miejsca na warsztaty dla początkujących w dniach 26 – 27 września (rejestracja tutaj!)
oraz
na zajęcia regularne w naszej szkole (grafik i zapisy tutaj!).

 

Regulamin

REGULAMIN WARSZTATÓW
Warsztaty Wprowadzające z Lindy Hop

 1. Warsztaty taneczne (zwane dalej „Warsztatami”) będą prowadzone pod nazwą „Warsztaty Warszawa jest Trendy”.
 2. Organizatorami Warsztatów jest Szkoła Tańca ShimSham.pl (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Warsztaty odbywają się w dniu 5 i 6 września 2015r.
 4. Udział w Warsztatach może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
 5. Warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach jest rejestracja za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.shimsham.pl oraz dokonanie wpłaty na konto Organizatora.
 6. Wpłaty dokonuje się na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w potwierdzeniu rejestracji. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie jego rejestracja przepada.
 7. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Warsztatach wpłacona kwota nie zostanie zwrócona.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
 9. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Warsztatach osób, które, zakłócają przebieg zajęć, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie warsztatów w trakcie ich trwania.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
 12. Uczestnik Warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.
 13. Zgłoszenie udziału w Warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883.