Categories
Warsztaty

Lindy Hop & Tango – Instruktorzy

Weronika Kowalska i Michał Kwiatkowski

Jan Woźniak i Paulina Policzkiewicz-Woźniak
Tangolada