Categories
Nieskategoryzowane

Intensywny lipiec

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zajęcia tematyczne – do wyboru do koloru! Możecie skupić się na jednym, dwóch, trzech tygodniach lub całym miesiącu tańca! W lipcu możecie spędzić w sumie ponad 17 godzin doskonaląc swoje umiejętności pod okiem naszych instruktorów. Każdy z bloków trwa 3 dni – od wtorku do czwartku i odbywa się w godzinach wieczornych, tak żebyście mogli zdążyć na zajęcia po pracy.
intensywnylipiec-1024x380

Pierwszy tydzień
Authentic Jazz & Solo Charleston z Anią Długosz

Nie mylcie tylko Authentic Jazzu z Modern Jazzem. Chociaż nazwa podobna, to jednak bliżej nam do korzeni jazzu oraz swingu. Na tych zajęciach będziecie mogli poznać techniki i kroki taneczne, które można wykorzystać zarówno w tańcu solo jak i w tańcu w parze.
Minimalny poziom uczestników: znajomość choreografii „Shim Sham”
Terminy: 5, 6, 7 lipca
19:00-20:15

Drugi tydzień
Gimnastyka jazzowa z Michałem Kwiatkowskim

Te zajęcia to tzw. „must be” dla każdego, kto poważnie myśli o doskonaleniu się jako tancerz czy tancerka. Jazzówka jest wyjątkową okazją do odkrycia możliwości swojego ciała i partii mięśni, o których istnieniu nie mieliście dotąd pojęcia. Ćwiczenia pozwolą Wam na poprawę sylwetki w tańcu, udoskonalenie koordynacji, naukę obrotów.
Minimalny poziom uczestników: nie ma
Terminy: 12, 13, 14 lipca
19:00-21:00

Trzeci tydzień
Stealing z Szymonem V. Gołębiewskim i Aleksandrą Szarkowską

„Kradnięcie” partnera czy partnerki to niejednokrotnie zabawne urozmaicenie typowych potańcówek. Nie tylko wygląda ciekawie, ale przynosi też ogromną frajdę zaangażowanym w zabawę. Na naszych zajęciach poznacie triki pozwalające na wykradnięcie partnera bądź partnerki drugiej osobie przy jednoczesnym zachowaniu płynności tańca.
Minimalny poziom uczestników: LH 0
Terminy: 19, 20, 21 lipca
19:00-20:30

Czwarty tydzień
Balboa z Michałem Kwiatkowskim i Bogną Jabłońską

Mówią, iż jest młodszym bratem Lindy Hopa i że powstał na zatłoczonych salach balowych Los Angeles. Poznajcie Balboa, wspaniały taniec szybkich stóp!
Minimalny poziom uczestników: nie ma
Terminy: 26, 27, 28 lipca
19:00-20:30

Miejsca

Tydzień pierwszy: wtorek i środa – Radomska 13/21, czwartek – Grójecka 75, Pawilon OKO
Tydzień drugi: Radomska 13/21
Tydzień trzeci: Radomska 13/21
Tydzień czwarty: Skarżyńskiego 8

Koszt

Można wybrać dowolne tygodnie.
1 tydzień – 80 PLN,
2 tygodnie – 140 PLN,
3 tygodnie – 200 PLN,
4 tygodnie – 250 PLN

Rejestracja

Zamknięta

Regulamin

Intensywny lipiec – warsztaty z ShimSham.pl
Warsztaty taneczne (zwane dalej „Warsztatami”) będą prowadzone pod nazwą „Inensywne warsztaty z ShimSham.pl”.
Organizatorami Warsztatów jest Szkoła Tańca ShimSham.pl (zwana dalej „Organizatorem”).
Warsztaty zostaną przeprowadzone w Sali widowiskowej Ośrodka Kultury Ochoty, ul. Radomska 13/21.
Warsztaty odbywają się w dniach 05.07, 06.07, 07.07, 12.07, 13.07, 14.07, 19.07, 20.07, 21.07, 26.07, 27.07, 28.07 2016 roku
Udział w Warsztatach może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
Warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach jest rejestracja za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.shimsham.pl oraz dokonanie wpłaty na konto Organizatora.
Wpłaty dokonuje się na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w potwierdzeniu rejestracji. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie jego rejestracja przepada.
Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w wybranym tygodniu Warsztatów na 2 dni przed rozpoczęciem danego tygodnia, kwota za ten tydzień nie zostanie zwrócona.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Warsztatach osób, które, zakłócają przebieg zajęć, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie warsztatów w trakcie ich trwania.
Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
Uczestnik Warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.
Zgłoszenie udziału w Warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883.