Categories
Warsztaty

Intensywne Warsztaty Lipcowe 2017

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zajęcia tematyczne – do wyboru do koloru! Możecie skupić się na jednym, dwóch, trzech tygodniach lub całym miesiącu tańca! Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zajęcia tematyczne – do wyboru do koloru! W lipcu możecie spędzić wiele godzin doskonaląc swoje umiejętności pod okiem naszych instruktorów. Każdy z bloków trwa 3 dni – od wtorku do czwartku i odbywa się w godzinach wieczornych, tak żebyście mogli zdążyć na zajęcia po pracy.
intensywnylipiec-1024x380

Miejsce

Gimnazjum 37, ul. Niska 5, Sala Gimnastyczna
Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8, Sala fitness (na górze)
Szkoła Podstawowa Nr 175 im. Heleny Marusarzówny, Trzech Budrysów 32, Sala Gimnastyczna

Koszt

Można wybrać dowolne tygodnie.
1 tydzień – 90 PLN,
2 tygodnie – 140 PLN,
3 tygodnie – 200 PLN,
4 tygodnie – 250 PLN

Rejestracja

Rejestracja już zamknięta.

Regulamin

 1. Warsztaty taneczne (zwane dalej „Warsztatami”) będą prowadzone pod nazwą „Intensywne Warsztaty Lipcowe 2017”.
 2. Organizatorami Warsztatów jest Szkoła Tańca ShimSham.pl (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Warsztaty odbywają się w dniu 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 lipca 2017r.
 4. Udział w Warsztatach może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
 5. Warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach jest rejestracja za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.shimsham.pl oraz dokonanie wpłaty na konto Organizatora.
 6. Wpłaty dokonuje się na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w potwierdzeniu rejestracji. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie jego rejestracja przepada.
 7. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Warsztatach na 7 dni przed warsztatami to wpłacona kwota nie zostanie zwrócona.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
 9. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Warsztatach osób, które, zakłócają przebieg zajęć, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie warsztatów w trakcie ich trwania.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
 12. Uczestnik Warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.
 13. Zgłoszenie udziału w Warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883.