Categories
Nieskategoryzowane

Gimnastyka Jazzowa 24 – 25 marca

Zapraszamy na weekend z gimnastyką jazzową!
tumblr_mv8vydM7cq1sr1ki0o1_1280
Te zajęcia to punkt obowiązkowy dla każdego, kto chce doskonalić się jako tancerz czy tancerka – zawiera wszystko to, na co nie starcza nam czasu podczas zajęć regularnych.
Jazzówka jest wyjątkową okazją do odkrycia możliwości swojego ciała i partii mięśni, o których istnieniu nie miało się do tej pory pojęcia. Będziemy szlifować obroty, pracować nad koordynacją ruchową i ćwiczyć poprawną postawę.
Gimnastyka jazzowa jest odpowiednia dla każdego poziomu i każdego stylu – na zajęciach nie będziemy tańczyć.
Warsztaty poprowadzą Anna i Piotr Makowieccy.

Koszt

110 pln za 6 godzin zajęć + wejściówka na wieczorną potańcówkę
Dane do przelewu uczestnicy otrzymują po potwierdzeniu rejestracji przez Organizatora.
Do rejestracji nie trzeba mieć partnera 🙂

Harmonogram zajęć

24 marca
10:00 – 13:0011:00 – 14:00 Zajęcia
21:00 Potańcówka
25 marca
11:00 – 14:00 Zajęcia

Miejsce

Miejsce zajęć: SP nr.32 im. Małego Powstańca, ul. Edelmana 2 (dawna ul. Lewartowskiego)
Miejsce potańcówki: Monta Bar & Bistro, ul. Zaruskiego 12

Rejestracja

Rejestracja zamknięta.

 

Regulamin

REGULAMIN WARSZTATÓW
Warsztaty Wprowadzające z Lindy Hop

 1. Warsztaty taneczne (zwane dalej „Warsztatami”) będą prowadzone pod nazwą „Gimnastyka jazzowa”.
 2. Organizatorami Warsztatów jest Szkoła Tańca ShimSham.pl (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Warsztaty odbywają się w dniu 24 i 25 marca 2018r.
 4. Udział w Warsztatach może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
 5. Warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach jest rejestracja za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.shimsham.pl oraz dokonanie wpłaty na konto Organizatora.
 6. Wpłaty dokonuje się na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w potwierdzeniu rejestracji. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie jego rejestracja przepada.
 7. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Warsztatach wpłacona kwota nie zostanie zwrócona.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
 9. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Warsztatach osób, które, zakłócają przebieg zajęć, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie warsztatów w trakcie ich trwania.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
 12. Uczestnik Warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.
 13. Zgłoszenie udziału w Warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883.
 14. w trakcie zajęć prowadzonę będą częste zmiany partnerów jako część metodyki nauczania.