Categories
Nieskategoryzowane

Charleston 20s

21-22 maja odbędzie się weekend z Charlestonem lat dwudziestych! A uczyć Was będzie para przemiłych instruktorów z miasta Kraka czyli Marysia i Rafał Ślęczka.
Maria i RafalMaria i Rafał zaczęli tańczyć jako dzieci, a przed czterema laty poznali tańce swingowe. Po drodze udało im się zdobyć bogate doświadczenie taneczne w wielu różnych technikach, m.in. jazzie, tańcu współczesnym i tańcu ludowym. Obecnie współtworzą krakowską scenę swingową, regularnie prowadząc zajęcia na różnym poziomie zaawansowania.
Maria i Rafał starają się nie tylko wciąż pracować nad techniką taneczną, ale też stale rozwijać swój warsztat instruktorski. Przekazywanie wiedzy jest ich wspólną pasją. Według nich najlepsze zajęcia to takie, na których udaje się im zaszczepić w uczniach nową ideę. W Lindy Hopie fascynuje ich przekładalność ruchu partnera na partnerkę oraz koncepcja zaangażowania w taniec całego ciała. Starają się kłaść nacisk na rozwijanie indywidualnych umiejętności liderów i followerek, aby oboje byli w równym stopniu odpowiedzialni za wspólny taniec.

Harmonogram

20 maja (Piątek):
21:00 Swingowa potańcówka
21 maja (Sobota):
11:00-13:00 poziom 1
14:30-16:30 poziom 2
21:00 Swingowa potańcówka
22 maja (Niedziela):
11:00-13:00 poziom 1
14:30-16:30 poziom 2

Poziomy

1 – dla osób tańczących ponad pół roku
2 – dla osób tańczących ponad półtora roku

Koszt

Cena: 80 zł (4 godziny zajęć i potańcówki)

Lokalizacje

Sala Pawilon, Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

Rejestracja

Zamknięta.

Regulamin

REGULAMIN WARSZTATÓW

 1. Warsztaty taneczne (zwane dalej „Warsztatami”) będą prowadzone pod nazwą „Charleston 20s”.
 2. Organizatorami Warsztatów jest Szkoła Tańca ShimSham.pl (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Warsztaty odbywają się w dniu 21 – 22.05.2016r.
 4. Udział w Warsztatach może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
 5. Warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach jest rejestracja za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.shimsham.pl oraz dokonanie wpłaty na konto Organizatora.
 6. Wpłaty dokonuje się na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w potwierdzeniu rejestracji. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie jego rejestracja przepada.
 7. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Warsztatach na 7 dni przed warsztatami to wpłacona kwota nie zostanie zwrócona.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
 9. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Warsztatach osób, które, zakłócają przebieg zajęć, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie warsztatów w trakcie ich trwania.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
 12. Uczestnik Warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.
 13. Zgłoszenie udziału w Warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883.