Categories
Nieskategoryzowane

Central European Swing Dance Camp 2017

 

Jaki jest najlepszy pomysł na spędzenie urlopu lub wakacji? Obóz swingowy!

CESDC
Dla zapaleńców lindyhopowych, którzy nie chcą rozstawać się z tańcem w sierpniu mamy coś specjalnego – Central European Swing Dance Camp 🙂
W obozie wezmą udział uczestnicy z 7 krajów centralno-europejskich, z których też pochodzą pary instruktorskie:

 • Austria – Dom & Nora
 • Węgry – Marcell & Dóra
 • Polska – Michał & Weronika
 • Słowacja/Czechy – Peter & Pavli

Kolejni zostaną ogłoszeni wkrótce.
W planach zajęcia Lindy Hopa, imprezy, konkursy, występy, gry integracyjne i taneczne, noce podzielone tematycznie według krajów.

Miejsce

Spotkamy się w Novej, na Węgrzech. Cały ośrodek wypoczynkowy przez dwa tygodnie stanie się miejscem tylko dla tancerzy! Okoliczne jezioro i piękne okolice sprzyjają do integracji i zacieśniania więzów 🙂 Jest miejsce do gry w piłkę, ping-ponga, łowienia ryb, pływania, rozpalenia ogniska, pływania łódką.

Termin

Obóz trwa dwa tygodnie, można wziąć udział w jednym z nich lub obu:

 • 6 – 12 sierpnia: ponad 2 lata tańca (LH3, LH4)
 • 13 – 19 sierpnia: 1-1,5 roku tańca (LH2, LH3)

Zajęcia

 • około 12 godzin zajęć Lindy Hopa
 • godzinne tastery
 • połowa zajęć będzie się odbywać w małych grupach po 6-8 par
 • druga połowa zajęć odbędzie się w grupach po 20 par

Ceny

 • Miejsce namiotowe – 160 EUR od osoby (zabierz swój namiot).
 • Miejsce w pokoju 3-osobowym – 240 EUR.

Cena obejmuje:

 • zajęcia (około 3h dziennie + taster)
 • imprezy
 • zakwaterowanie
 • 3 posiłki dziennie (z wyjątkiem dnia przyjazdu i wyjazdu).

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu – we własnym zakresie uczestników
Więcej informacji: www.ceusdc.com

Rejestracja

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]
Ze wzglądów organizacyjnych przyjmujemy jedynie rejestracje w parach.
Liczba miejsc na każdy tydzień i w każdym zakwaterowaniu jest ograniczona!

Regulamin obozu tanecznego

CENTRAL EUROPEAN SWING DANCE CAMP 2017
1. Obóz taneczny (zwany dalej „CEUSDC”) będzie prowadzony pod nazwą „Central European Swing Dance Camp 2016”.
2. Organizatorem EUUSDC jest Michał Kwiatkowski Szkoła Tańca ShimSham.pl (zwany dalej „Organizatorem”).
3. Zgłoszenie udziału w CEUSDC jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883.
4. CEUSDC odbywa się w terminie:
a) Pierwszy tydzień – 6 – 12 sierpnia 2017
b) Drugi tydzień – 13 – 19 sierpnia
5. Udział w CEUSDC może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
6. Warunkiem wzięcia udziału w CEUSDC jest rejestracja za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.shimsham.pl oraz dokonanie wpłaty, o której mowa w pkt. 8, w terminie 14 dni od potwierdzenia rejestracji wysłanego przez Organizatora na adres mailowy Uczestnika. W przypadku braku odnotowania płatności w podanym terminie rejestracja uczestnika przepada.
7. Pierwszeństwo udziału w CEUSDC mają Uczestnicy zgłaszający się w parach.
8. Wpłaty dokonuje się w EURO na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w potwierdzeniu rejestracji. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie, jego rejestracja przepada.
9. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w CEUSDC:
a) w ciągu 14 dni od dokonania wpłaty – wpłacona kwota zostanie zwrócona po potrąceniu kosztów operacji bankowych (z zastrzeżeniem lit. c),
b) po upływie 14 dni od dokonania wpłaty – 50 proc. wpłaconej kwoty zostanie zwrócone po potrąceniu kosztów operacji bankowych (z zastrzeżeniem lit. c),
c) po 30 kwietnia 2017 – wpłacona kwota nie zostanie zwrócona.
10. W przypadku wyczerpania limitu miejsc lub znacznej dysproporcji pomiędzy liczbą partnerów i partnerek Uczestnik zostanie wpisany na listę osób oczekujących.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie warsztatów w trakcie ich trwania.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
14. Uczestnik CEUSDC wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.